ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x500
 • Max Level : 99 / 50
 • Max Status : 99
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x10
 • Normal Equipment : x10
 • Normal Card : x10
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1
 • Mvp Equipment : x1
 • Mvp Card : x1
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 10 เลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 76 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Castle
 • วันกิลด์วอร์ : พุธ , เสาร์ , ศุกร์
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : 0 หลัง (ขึ้นอยู่ตามจำนวนกิลด์ที่ลงทะเบียนกิลด์)
 • Guild War Item
 • Zeny : จำนวน 1000 - 5000 บาท
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
 • Skill Ban
 • Card Ban
 • Ghostring Card : GVG
 • Deviling Card : GVG
 • MaYa Card : GVG
 • Tao Gunka Card : GVG
 • Golden Thief Bug Card : GVG
 • Samurai Spector Card : GVG
 • Memory of Thanatos Card : GVG
 • Moonlight Flower Card : GVG
 • Item Ban
 • Speed Potion : GVG , PVP
 • Box of Thunder : GVG , PVP
 • Box of Sunlight : GVG , PVP
 • Yggdrasil Seed : GVG
 • Yggdrasil Berry : GVG
 • Bloody Axe : GVG
 • Joker Jester : GVG
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 50% 35% 20% 15% 10% 5%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 40% 20%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 40% 20% 10%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 50% 25% 15% 10% 10%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 50% 45% 20% 15% 10% 10%
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Enriched Oridecon | Enriched Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 55% 40% 25% 20% 15% 10%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 55% 45% 25%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 55% 35% 25% 15% 15%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 50% 45% 25% 15% 15%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 55% 45% 25% 20% 15% 15%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @load
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • นำตัวละครกลับจุด Save
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ